formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen uitprinten, invullen en terugzenden wanneer u uw aankoop ongedaan wilt maken)

 

Aan:
La Roseta
Posthoornsbredehoek 15
NL-8011 XB  Zwolle

Contact@laroseta.nl

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van het volgende product / de volgende producten herroep:

 

Het factuurnummer van deze bestelling is:

 

ontvangen op:

 

Naam:

 

Adres:

 

Handtekening: